Naučnici su otkrili novi tip kancera: On napada samo jedan deo populacije i ne reaguje dobro na terapiju

Vesti 06.07.2023 15:15 0

Naučnici su otkrili novu vrstu raka kod dece koja ima loše ishode

žena

Shutterstock

 

Podgrupa kancera jetre, pokazalo se da ima lošije ishode jer je otpornija na hemoterapiju.

Rak jetre čini oko jedan procenat karcinoma u detinjstvu. Svake godine se dijagnostikuje oko 20 slučajeva, prema dobrotvornoj organizaciji Children vith Cancer UK. većina dece nema nikakve simptome osim velikog stomaka ili kvržice.

Postoje dva glavna tipa tumora jetre kod dece - hepatoblastom, koji se obično vidi kod dece mlađe od tri godine, i hepatocelularni karcinom, koji se vidi kod dece i tinejdžera.

Petogodišnje stope preživljavanja se u velikoj meri razlikuju među njima - 70 procenata za hepatoblastom i 30 procenata za hepatocelularni karcinom. Dr Pavel Sumazin, prvi autor studije, rekao je: „Do nedavno, skoro svi pedijatrijski karcinomi jetre bili su klasifikovani kao hepatoblastom ili hepatocelularni karcinom. „Međutim, pedijatrijski patolozi su primetili da neki tumori jetre imaju histološke karakteristike koje se ne uklapaju lako u modele hepatoblastoma ili hepatocelularnog karcinoma. "Manje je verovatno da će ovi karcinomi reagovati na hemoterapiju, a rezultati pacijenata su loši."

Istraživači sa Medicinskog koledža Bejlor i Teksaškog dečjeg centra za rak uzeli su kancerozne tumore i analizirali njihovu genetiku. Otkrili su da se neki ne uklapaju u kategorije tumora ni hepatoblastoma ni hepatocelularnog karcinoma. Umesto toga, ovi tumori su pokazali ponavljajuće molekularne karakteristike koje su primećene i kod HB i HCC. Zato su ove tumore označili kao „hepatoblastome sa karakteristikama hepatocelularnog karcinoma (HBC)“.

Deca sa ovim tumorima imala su lošije ishode kada nisu lečena agresivnijim hirurškim pristupima, uključujući transplantaciju. Nalazi, objavljeni u časopisu Journal of Hepatology, sugerišu da su neka deca možda dobila tretman za jednu vrstu tumora kada bi mogla imati koristi od transplantacije. Ali to takođe daje nadu za budućnost da će više dece biti tretirano na odgovarajući način.

Dr Dolores Lopez-Terrada, dopisni autor rada, tvrdi: „Naši nalazi naglašavaju važnost molekularnog testiranja da bi se ovi tumori precizno klasifikovali kako bi se optimizovale preporuke za lečenje u vreme inicijalne dijagnoze. „Naša analiza je pokazala da deca sa HBC mogu imati koristi od strategija lečenja koje se razlikuju od smernica za pacijente sa hepatoblastomom i hepatocelularnim karcinomom.

Komentari (0)
Loading