Kompletno tumačenje KRVNE SLIKE (KKS) za sve: Saznajte šta znače SKRAĆENICE i koje su NORMALNE referentne vrednosti

Vesti 20.08.2022 17:55 0

Kompletna krvna slika (KKS) predstavlja osnovnu laboratorijsku analizu krvi koja se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja čoveka.

Kompletno tumačenje KRVNE SLIKE (KKS) za sve: Saznajte šta znače SKRAĆENICE i koje su NORMALNE referentne vrednosti

Shutterstock

Analize krvi jasno ukazuju na to da li postoje upalni procesi ili neka bolest u vašem organizmu i pomažu vam da brže i lakše postavite dijagnozu.

Tumačenje krvne slike za prosečnog laika nije lak poduhvat, stoga je neophodno da to rade stručna lica. Međutim, ukoliko ste se našli u situaciji da morate sami da tumačite brojke ispisane u rezultatima KKS i ne znate šta predstavljaju nerazumljive skraćenice pored brojki, savetujemo vam da pažljivo pročitate ovaj tekst i naučite koje su referentne vrednosti kompletne krvne slike i leukocitarne formule (one koja pokazuje broj leukocita – belih krvnih zrnaca koje su veoma važne za imunitet i odbranu organizma od bolesti). 

Šta nam govore povišeni leukociti i/ili eritrociti u krvi i na koje sve parametre u krvnoj slici treba da obratimo pažnju, proverite u velikom vodiču krvne slike.

Kompletna krvna slika (KKS) je osnovna laboratorijska analiza krvi koja se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja različitih poremećaja poput: anemija, infekcija, virusnih oboljenja, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Ovom analizom krvi dobija se uvid u broj i kvalitet eritrocita, trombocita i leukocita.

ERITROCITI u krvi (Er)

Eritrociti ili crvena krvna zrnca su krvne ćelije koje sadrže hemoglobin i učestvuju u prenosu kiseonika i ugljen dioksida u organizmu.

Referentne vrednosti eritrocita:

M 4,5 - 6,3 x 10 na 12/l Ž 4,2 - 5,4 x 10 na 12/l

Šta ako imam povećan broj eritrocita?

Povišeni eritrociti: dehidratacija, policitemija (retko oboljenje)

Šta ako imam smanjen broj eritrocita?

Smanjen broj eritrocita: jedan od pokazatelja anemije zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim konstantama.

krvna grupa

Shutterstock

 

LEUKOCITI u krvi (Le)

Leukociti ili bela krvna zrnca stvaraju se u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcije, pri čemu svaka određena populacija leukocita (ima ih 5) ima posebnu funkciju, što se vidi u leukocitarnoj formuli koja se radi nezavisno od krvne slike, a preporučuje se kao obavezna dopuna koja upotpunjava sliku o stanju organizma.

Referentne vrednosti leukocita u krvi:

4 - 10 x 10 na 9/l

Šta ako imam povećan broj leukocita?

Povećan broj leukocita u krvi može da indikuje bakterijsku infekciju.

Šta ako imam smanjen broj leukocita?

Smanjen broj leukocita u krvi može da znači da postoji sumnja u sledeće bolesti: leukocitoza, virusno oboljenje, kod hemioterapije, primene nekih lekova.

HEMOGLOBIN (Hb)

Hemoglobin je sastojak eritrocita i predstavlja proteinski kompleks koji prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća.

Referentne vrednosti hemoglobina:

M 140 - 180 g/l Ž 120 - 160 g /l

Smanjen broj hemoglobina: anemija (gleda se stanje eritrocita, hemoglobina i gvožđa)

HEMATOKRIT (Htc)

Hematokrit predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.

Referentne vrednosti hematokrita:

M 0,40 - 0,50 L/l Ž 0,35 - 0,48 L/l

Povećan broj hematokrita: policitemija rubra vera (retka bolest čiji je uzrok nepoznat, a javlja se uglavnom kod starijih osoba)

Smanjen broj hematokrita: dehidratacija, anemija

TROMBOCITI u krvi (Tr)

Trombociti su krvne pločice koje imaju ulogu u hemostazi i zgrušavanju krvi.

Referentne vrednosti tromobocita:

150 - 400 x 10 na 9/l

Šta ako imam povećan broj trombocita?

Povećan broj trombocita: tromboza (spontano zgrušavanje krvi)

Šta ako imam smanjen broj trombocita?

Smanjen broj: autoimuna oboljenja, spontana tačkasta krvarenja, kod primene citostatika, posle transfuzije krvi.

Kompletno tumačenje KRVNE SLIKE (KKS) za sve: Saznajte šta znače SKRAĆENICE i koje su NORMALNE referentne vrednosti

Shutterstock

 

ERITROCITNE KONSTANTE

U okviru kompletne krvne slike rade se i takozvane eritocitne konstante koje daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

MCV (mean cell volume) - veličina eritrocita MCH (mean cell hemoglobin) - prosečna količina hemoglobina u eritrocitu MCHC (mean cell hemoglobin concentration) - prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu RDW (red cell distribution width) - raspodela eritrocita po volumenu

TROMBOCITNE KONSTANTE

Trombocitne konstante daju informaciju o morfološkim osobinama trombocita, o njihovom volumenu, veličini.

MPV (mean platelet volume) - raspodela trombocita po volumenu PDW (platelet distribution width) - prosečni volumen trombocita

SEDIMENTACIJA (SE)

Sedimentecija eritrocita ne ulazi direktno u sastav KKS, ali se preporučuje i uglavnom obavlja pri hematološkim analizama jer ukazuje na moguće postojanje bolesti i prati se pri svim oboljenjima. Ova vrednost predstavlje brzinu kojom se eritrociti talože na dno uspravno postavljene epruvete. Normalna brzina SE isključuje postojanje bolesti, dok je ubrzana indikator za dalja ispitivanja.

Referentne vrednosti:

M (20 - 50 god.) 3 - 13 mm/h M (više od 50 god.) 2 - 23 mm/h Ž (20 - 50 god.) 4 - 24 mm/h Ž (više od 50 god) 5 - 28 mm/h

Povećanje: u slučaju postojanja infekcije

Leukocitarna formula

Leukocitarna formula, odnosno diferencijalna krvna slika podrazumeva broj pojedinačnih grupa, tj. ćelija leukocita. Za dobru laboratorijsku analizu neophodno je uraditi i leukocitarnu formulu zajedno sa krvnom slikom. Postoje tri glavne vrste leukocita: granulociti (neutrofilni, bazofilni i eozinofilni), monociti i limfociti.

Neutrofilni granulociti

Neutrofilni granulociti zajedno sa monocitima čine osnovu odbrambenog sistema u organizmu.

Referentne vrednosti:

40 - 75%

Povećan broj (neutrofilija): bakterijske infekcije, traume, opekotine, upale, infarkt. Značajno su povišeni kod leukemije i proširenih malignih bolesti.

Smanjen broj (neutropenija): virusne infekcije, bruceloza, tuberkuloza, reumatoidni artritis, poremećaji koštane srži, manjak vitamina B12.

Kompletno tumačenje KRVNE SLIKE (KKS) za sve: Saznajte šta znače SKRAĆENICE i koje su NORMALNE referentne vrednosti

pixabay

 

Limfociti u krvi

Limfociti proizvode antitela i učestvuju u odbrani od virusa.

Referentne vrednosti limfocita:

20 - 45%

Povećan broj limfocita (limfocitoza): virusne infekcije (Epstein barr virus, citomegalovirus, rubeola), toksoplazmoza, bruceloza.

Smanjen broj limfocita (limfopenija): kod lečenja kortikosteroidima, infiltracija koštane srži, AIDS, kod primenjivanja radioterapije i hemioterapije.

Eozinofilni granulociti

Eozinofilni granulociti učestvuju u odbrani od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.

Referentne vrednosti:

2 - 4%

Povećan broj (eozinofilija): astma, alergije, urtikarija, ekcemi, zračenje, kod oporavka od infekcije. Eozinofilija-mijalgija je sindrom koji se sastoji od bolova u mišićima i zglobovima, povišene temperature, osipa po koži, oticanja ruku i intenzivne eozinofilije.

Monociti

Monociti su najkrupnije ćelije krvi i glavna funkcija im je fagocitoza (deluju kao “usisavači” izumrlih ćelija).

Referentne vrednosti monocita:

2 - 10%

Povećan broj monocita (monocitoza): akutne i hronične infekcije, maligne bolesti.

Bazofilni granulociti

Bazofilni granulociti su najmanje zastupljena populacija leukocita i učestvuju u alergijskom odgovoru organizma.

Referentne vrednosti:

0 - 1%

Povećan broj (bazofilija): virusne infekcije, urtikarija, miksedemi, nakon hemolize i odstranjenja slezine.

Referentne vrednosti se odnose na odrasle osobe.

NajŽena.rs je i na Viberu, pridružite se našoj zajednici, a sada možete da preuzmete i STIKERE!

BONUS VIDEO

Komentari (0)
Loading