Ništa vam ne ide od ruke, ni posao ni ljubav? Ovo je posebna molitva svetici koja će vam doneti bolje sutra

Slobodanka Ćorić Vesti 27.05.2024 13:10 0

Molitva je upravljanje duše čovekove Bogu kroz koju čovek izliva pred njim osećanja svoje duše

časne verige

pixabay

U teškim trenucima, kada misle da nema izlaza, mnogi vernici, ali i čak i oni koji ne veruju, spas traže u molitvi.
Molitva je upravljanje duše čovekove Bogu kroz koju čovek izliva pred njim osećanja svoje duše. Ona čoveku okrepljuje duh, daje snagu. Jedna od tih je molitva Svetoj Kseniji Petrogradskoj, kojoj se mnoge žene mole i traže pomoć.

"O, sveta sveblažena mati Ksenijo!

Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela vođena i ukrepljivana Bogomajkom. Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si, dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga si dobila i pod zaštitom Svemogućeg pokoj našla.
Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja stojeći na mestu tvog pogrebenja, pred ikonom tvojom svetom i kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih prestolu Milosrdnog Oca nebeskog i imajući smelost pred Njim, izmoli večno spasenje onima koji tebi pritiču, obilje blagoslova za dobra dela i pregnuća naša i izbavljenje od svih nedaća i žalosti.

Zastupi svetim tvojim molitvama pred Prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg nas nedostojne i grešne.

Pomozi, Sveta blažena mati Ksenijo, deci da se svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, čestitosti i bogobojažljivosti vaspitavaju i uspeha u učenju imaju, da se bolesni i slabi iscele, porodičnu ljubav i slogu nispošlji, monahe udostoj da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi, pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti, narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su u predsmrtni čas lišeni pričešća Svetim Hristovim Tajnama.

Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje, tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroz sve vekove.
Amin!“

Komentari (0)
Loading